ارتقاء رایگان آنتی ویروس دکتروب به نسخه 11

 

ارتقاء رایگان آنتی ویروس دکتروب به نسخه 11  

ارتقاء رایگان اینترنت سکیوریتی دکتر وب از نسخه های قبلی به نسخه 11
جهت حذف نسخه قبلی اینترنت سکیوریتی دکتر وب و جایگزین کردن نسخه 11، ابتدا نسخه مورد نظر را از بخش دانلود نرم افزار دانلود کرده و سپس از فیلم آموزشی زیر استفاده کنید:

 


بازگشتتگها : دکتر وب, آنتی ویروس دکتر وب, شرکت دکتر وب, نماینده آنتی ویروس دکتر وب, نماینده دکتر وب, آنتی ویروس جدید, ارتقا نسخه