اخذ مجوز ارائه نمایندگی رسمی به سایر استان های ایران

گروه نرم افزاری وندا  نه تنها تمامی موارد مورد نیاز برای اثبات فرآیند کار قانونی و نمایندگی خود در ایران ( قرارداد مستقیم ، وب سایت شرکت دکتر وب و لایسنس نمایندگی) را بطور کامل اجرا کرده است بلکه با توافق نهایی با شرکت دکتر وب روسیه از این پس وندا میتواند تمامی نمایندگان خود در سراسر ایران را مستقیما به وب سایت شرکت دکتر وب اضافه کرده و برای تمامی آنها لوح نمایندگی استانی به نام نماینده از شرکت دکتر وب درخواست دهد .

 

ادامه مطلب